covid 19 na balkanu vdsBeograd, 26 - 27. novembar 2020. Godišnja međunarodna konferencija Viktimološkog društva Srbije ove godine će biti organizovana online, 26. i 27. novembra 2020. godine, pod nazivom COVID-19 na Balkanu: obrasci viktimizacije i prava žrtava.

Konferencija ima za cilj da omogući razmenu iskustava i znanja vezanih za uticaj COVID-19 na obrasce viktimizacije, prava i podršku žrtvama u zemljama Balkana. Posebna pažnja biće posvećena posebno osetljivim kategorijama žrtava u doba Covid-19, kao što su žene, deca i starije osobe, kao i izazovima i naučenim lekcijama u vezi sa pružanjem podrške žrtvama uopšte i žrtvama nasilja u porodici i trgovine ljudima posebno. Zaključci i preporuke do kojih se dođe tokom konferencije treba da posluže kao osnov za predlaganje politika i praksi postupanja u kontekstu daljeg širenja virusa COVID-19 ali i u drugim kriznim situacijama, koje će biti zasnovane na poštovanju ljudskih prava, posebno prava žrtava.

Predstavnice Autonomnog ženskog centra, Mirjana Mitić, Dijana Malbaša i Tanja Ignjatović, učestvovaće u tematskoj sesiji 3: Podrška žrtvama u doba COVID-19: izazovi i naučene lekcije, na kojoj će izlagati o mogućnosti adaptacije usluge podrške ženama sa iskustvom nasilja tokom i nakon vanrednog stanja izazvanog SARS-COV 2 pandemijom: Izazovi i naučene lekcije.

Program konferencije dostupan je OVDE.