ifmsa srKomiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine – IFMSA Srbija, u saradnji sa organizacijama iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, organizovao je konferenciju o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji nad ženama, na kojoj je prezentaciju imala i predstavnica Autonomnog ženskog centra. Pored objašnjenja zašto je rodno nasilje prema ženama kršenje osnovnih ljudskih prava i najteži oblik diskriminacije žena, prezentovani su i podaci o vrstama i važnosti odgovora zdravstvenog sistema na ovu pojavu.