AZC logo saopstenjaBeograd, 27.01.2021. - Autonomni ženski centar apeluje na Više javno tužilaštvo u Beogradu da svim svedokinjama i oštećenima koje su preživele seksualno nasilje od strane osumnjičenog Miroslava Aleksića, po službenoj dužnosti, dodeli status posebno osetljivih svedoka u skladu sa čl. 103 Zakonika o krivičnom postupku.

Takođe apelujemo i da se oštećenima koje nemaju mogućnosti da angažuju advokata u ovom postupku, postavi punomoćnik po službenoj dužnosti u skladu sa stavom 3 člana 103 istog Zakonika.

Podsećamo da se status posebno osetljivog svedoka može dodeliti svedokinji koja je, s obzirom na uzrast, životno iskustvo, način života, pol, zdravstveno stanje, prirodu, način ili posledice izvršenog krivičnog dela, odnosno drugih okolnosti slučaja, posebno osetljiva. Dodeljivanje ovog statusa državu, odnosno organ koji vodi postupak, ne košta ništa, a žrtvama znači mnogo, jer im omogućuje da budu ispitane uz pomoć psihologa, socijalnog radnika ili drugog stručnog lica, odnosno upotrebom tehničkih sredstava za prenos slike i zvuka, u posebnoj prostoriji.

Imajući u vidu navode u medijima iz kojih ne može sa sigurnošću da se ustanovi da li je Više javno tužilaštvo u Beogradu razmatralo dodeljivanje statusa posebno osetljivih svedoka, Autonomni ženski centar podseća da sve oštećene, bez obzira na to da li su poznate ličnosti ili nisu, imaju pravo na ostvarivanje minumuma zaštite od sekundarne viktimizacije i retraumatizacije. Ne postoji strašniji momenat za žrtve, a posebno one koje su preživele seksualno nasilje, od momenta kada pred osobom koja ih je zlostavljala treba da ispričaju svaki detalj onoga što su preživele i da istovremeno podnose podsmehe i omalovažavanje od strane osumnjičenog.

  Apel Višem javnom tužilaštvu u Beogradu