silovanje je zlocinAutonomni ženski centar je pripremio treće, dopunjeno i izmenjeno izdanje Priručnika za žene koje su preživele seksualno nasilje, za sve one koje/koji im mogu biti podrška, ali i za sve druge žene – SILOVANJE JE ZLOČIN. Iskustvo nam govori da postoji rizik da sve žene dožive seksualno nasilje (da sve odrastamo sa saznanjem da takvo nasilje može da nam se desi). Iz tog razloga uverene smo u to da informacije u ovom priručniku mogu biti korisne za sve žene.

Priručnik je pisan sa namerom da podrži žene koje su preživele seksualno nasilje u fizičkom i emocionalnom oporavku i da obezbedi informacije i smernice o medicinskim i policijsko-pravnim procedurama. On može biti koristan i za sve druge žene, ali pre svega za sve one žene i muškarce (rođake, prijatelje, kolege) koji će biti podrška ženama u prevladavanju negativnog iskustva i posledica koje ono ostavlja.

Priručnik možete preuzeti OVDE.