zuc
azc


Žene u crnom i Autonomni ženski centar organizuju protest Stop zabrani abortusa u SAD-a, u utorak, 05. jula 2022. godine od 14:00h do 14:30h, ispred Ruskog cara, u Knez Mihailovoj ulici.

1973. - Vrhovni sud u SAD-a je doneo odluku kojoj abortus prestaje da bude krivično delo.

2022. - Vrhovni sud sa šest glasova za i tri protiv ukinuo je odluku u takozvanom slučaju Roe vs Vejd (Roe vs Wade) koji je abortus činio legalnim i dostupnim. U Vrhovnom sudu sede trojica sudija koje je imenovao Donald Tramp. U Vrhovnom sudu sede dvojica muškaraca koje su žene optužile za silovanje: Klarens Tomas i Bret Kavanaug. Anita Hil i Kristin Blesi Ford su njihove žrtve koje nikada nisu dobile obeštećenje, jer pomenuta dvojica nikada nisu ni procesuirana za krivično delo koje im se stavlja na teret.

Ova odluka neće sprečiti abortuse, ona će ih otežati. Ova odluka će imati dalekosežne posledice na živote svih žena, vraćajući ih pola veka unazad. Ova odluka će značiti da će milioni žena nastaviti da krvare sve do smrti po kuhinjskim stolovima na kojima se obavljaju nelegalni abortusi.

Žene moraju da imaju pravo da same odluče o tome da li će ili ne imati decu, budući da žene najčešće, u sistemu nadmoći muškaraca i ugnjetavanju žena nisu u mogućnosti da slobodno odluče da li će, kada i sa kim imati seksualni odnos.

Ženama niko ništa nije dao. Za sve što imaju su se same izborile: od prava glasa do prava na abortus. Žene će nastaviti da se bore da vrate ono što muškarci pokušavaju da im uzmu: slobodan pristup sopstvenom telu.

Svaka demokratska država ima obavezu da svojim građankama obezbedi reproduktivna prava i slobode – pravo žene da samostalno odlučuje da li će, kada i kako imati decu ili ne, bez obzira na nacionalnost, klasu, rasu, religiju, seksualnu orijentaciju ili van/bračni status.

Protest organizujemo u znak solidarnosti sa svim ženama širom SAD-a kako bi im i ovom prilikom poručile da nisu same, da je solidarnost naša snaga, a da kontrola nad našim telima jeste i mora da bude naš izbor.

Ilegalni abortus – legalna smrt žena!

U Beogradu, 04. jul 2022.
Autonomni ženski centar
Žene u crnom