Tokom Škole ljudskih prava za mlade koju je krajem avgusta organizovao Pokrajinski zaštitnik građana, kao predavačice bile su i vršnjačke edukatorke Autonomnog ženskog centra, Fatma Gološ i Emra Sadiković.

Fatma i Emra su bile zadužene za radioničarki rad sa 20 studenata i studentkinja novosadskog univerziteta, sa kojima su razgovarale o različitim vidovima nasilja prema ženama u partnerskim vezama i kako se suprotstaviti.

Sve učesnice i učesnici dobili su i materijal za mlade nastao u okviru preventivnog programa „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“.

Tokom Škole razgovaralo se i o drugim aspektima ljudskih prava i prava dece, diskriminaciji, toleranciji, instrumentima za zaštitu ljudskih prava, zločinu iz mržnje, rodno osetljivom jeziku, zaštiti podataka o ličnosti.