Autonomni ženski centar, feministička nevladina organizacija koja se specijalizovano bavi pitanjima nasilja prema ženama (nasilje u porodičnom kontekstu i seksualno nasilje) objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge eksterne evaluacije projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja“.