Autonomni ženski centar je u Ivanjici organizovao četvorodnevni seminar za predstavnice ženskih organizacija civilnog društva koje se bave podrškom ženama koje preživljavaju nasilje o zastupanju prava korisnica pred centrima za socijalni rad i policijom, sa fokusom na nadležnostima institucija i žalbenim mehanizmima. Učestvovalo je 20 organizacija iz 14 gradova.

Seminar je organizovan u okviru projekta „Dostojanstvo, integritet i sigurnost za žene – zajednička akcija ženskih organizacija“, koji AŽC i Rekonstrukcija ženski fond zajednički realizuju, uz finansijsku podršku Evropske Unije. Predavači/ce na seminaru su bili/e stručnjakinje iz oblasti socijalne zaštite, predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Službe unutrašnje kontrole, Biroa za pritužbe i predstavke i Policijske uprave Sombor, kao i predstavnice Kancelarije Zaštitnika građana i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Foto galerija

  • ivanjica01
  • ivanjica02
  • ivanjica03
  • ivanjica04
  • ivanjica05
  • ivanjica06
  • ivanjica07
  • ivanjica08