Saopštenje, 23.1.2013.

ŽENSKE ORGANIZACIJE PROTIV HAJKE NA POVERENICU ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Ženske organizacije osuđuju medijske napade i peticiju za smenu poverenice za zaštitu ravnopravnosti Nevene Petrušić.

Uzimajući u obzir činjenicu da je peticija pokrenuta od strane desno orijentisanih zagovaralaca nacionalističkog diskursa, muškaraca (90% potpisnika peticije), pri čemu se zaštita manjina navodi kao ugrožavajuća u odnosu na većinsko stanovništvo, ova akcija se može okarakterisati kao akt autoritarne netrpeljivosti.

Povereni(k)ca za zaštitu ravnopravnosti je samostalni državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Ti poslovi podrazumevaju zaštitu svih diskriminisanih, odnosno zaštitu svih onih koji imaju manje moći u društvu, što nije lako u ometajućim okolnostima netolerantne sredine, kakvo je danas društvo u Srbiji. U uslovima propagiranja većinskih tradicionalnih vrednosti i opstrukcije nastojanja da se ljudska prava unaprede, zahtev potpisnika peticije je antidemokratski i vodi poreklo iz patrijarhalnog obrasca koji favorizuje moć (belog) muškarca, naciju kao najvažniju vrednost, a ujedno dozvoljava netrpeljivost i nasilje prema građankama i građanima koji se u njega ne uklapaju.

Peticija je, uz medijsku hajku na poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, još jedan od pokušaja da se omete rad i ponište napori da se u Srbiji uspostavi sredina u kojoj su ljudska prava univerzalna i nedeljiva.

Ženske organizacije podržavaju poverenicu u nastojanju da zaštiti one društvene grupe koje imaju manje moći kao i u zastupanju principa nulte tolerancije na nasilje i diskriminaciju u Srbiji.

 • Autonomni ženski centar, Beograd
 • ASTRA, Beograd
 • Kulturni Centar DamaD, Novi Pazar
 • Ženske studije i istraživanja, Novi Sad
 • Žene u crnom, Beograd
 • Impuls, Tutin
 • Žena za mir, Leskovac
 • Viktimološko društvo Srbije, Beograd
 • Rekonstrukcija Ženski fond, Beograd
 • Glas razlike, Beograd
 • Ženski prostor, Niš
 • Alumnistkinje rodnih studija, Novi Sad
 • Centar za podršku ženama, Kikinda
 • Udruženje "Požega", Požega
 • Labris, Beograd
 • Fenomena, Kraljevo
 • Zajedno-Zajedno, Beograd
 • "Mreža ...IZ KRUGA - Srbija"
 • Forum žena, Prijepolja
 • SOS Telefon, Vranje
 • Peščanik, Kruševac
 • Ženski istraživački centar, Niš
 • Novosadska lezbejska organizacija, Novi Sad
 • Centar za prava žena, Vršac
 • Ženski centar, Užice
 • Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad
 • Asocijacija za žensku ekonomsku inicijativu FEMINA CREATIVA, Subotica
 • ALTERO - Asocijacija za licni trening, edukaciju, razvoj i osnazivanje, Beograd
 • Centar E8, Beograd
 • SOS telefon, Beograd
 • Žene juga, Pirot
 • BeFem, feministički kulturni centar, Beograd
 • Alternativni krug, Kragujevac
 • Femina, Smederevska Palanka
 • PAŽ, Požega
 • SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja, Vlasotince
 • Udruženje Romkinja “Osvit”, Niš
 • SOS konsultacije za lezbejke, Beograd
 • Centar za ženske studije, Beograd
 • Udruženje žena i majki “Anna”, Novi Pazar