Predstavnice Autonomnog ženskog centra (AŽC) i nezavisnih regulatornih tela za zaštitu prava građana/građanki (NRT) na radnom sastanku u Beogradu razmenile su informacije o komplementarnim aktivnostima u vezi sa ratifikacijom i implementacijom Konvencije Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Sastanak je održan u cilju razmene informacija o aktivnostima AŽCa u vezi sa ratifikacijom i punom implementacijom Istanbulske Konvencije i oblicima saradnje sa nezavisnim telima u realizaciji ovih aktivnosti. Predstavnice NRT su istakle značaj dosadašnje međusobne saradnje u oblasti zaštite žena od nasilja u porodici i izrazile podršku budućim aktivnostima AŽCa u vezi sa Konvencijom.

Sastanku su, pored predstavnica Autonomnog ženskog centra, prisustvovale predstavnice kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Zaštinika građana i Pokrajinskog ombudsmana.

Sastanak je realizovan 28. marta 2013. godine u Beogradu na inicijativu AŽC-a u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“