Autonomni ženski centar je održao inicijalni sastanak sa predstavnicama lokalnih partnerskih organizacija 02-03. aprila 2013. godine u Beogradu, u cilju upoznavanja partnerica sa projektnim ciljevima, aktivnostima i obavezama u realizaciji projekta i razrade metodologije za izradu lokalne kontekstualne analize.

Na sastanku je predstavljen i diskutovan projekat sa posebnim fokusom na lokalne projektne aktivnosti koje će biti realizovane u 2013. i 2014. godini. Nakon predstavljanja projekta i pravila za njegovo administriranje, učesnicama sastanka su predstavljene matrica za izradu lokalne analize i sadržaj kontekstualne analize na nacionalnom nivou, koja će poslužiti kao osnova za izradu lokalnih analiza.

Sastanku su prisustvovale predstavnice Autonomnog ženskog centra (Beograd), SOS telefona Vranje, Centra za podršku ženama (Kikinda), Peščanika (Kruševac), ... Iz kruga – Vojvodina (Novi Sad), Ženskog centra Užice i Osvita (Niš). Članice partnerskih organizacija su se saglasile sa svim predloženim projektnim aktivnostima i uslovima za njihovu realizaciju.

Sastanak je realizovan u okviru projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansira Evropska unija.

Foto galerija

  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image5
  • image6