Beograd, 11-12. novembar 2013:  Autonomni ženski centar je povodom obeležavanja 20 godina rada organizovao dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom „Kako je ženski  pokret uticao na državne politike“. Na konferenciji je učestvovalo 30 ženskih organizacija iz regiona i 47 organizacija iz Srbije kao i preko 200 ucesnica/ka iz državnih institucija i drugih organizacija.

Prvi dan konferencije bio je posvećen iskustvu ženskih organizacija u borbi za prava žena kao i aktuelnoj situaciji i problemima sa kojima se danas susrećemo. Učesnicama/ima su se obratile prof. Rašida Mandžu, specijalna izveštačica Ujedinjenih Nacija o nasilju prema ženama, kao i predstavnice ženskih organizacija iz regiona Roza Logar (Austrija), Linda Gusia (Kosovo), Neva Tole (Hrvatska), Špela Veselič (Slovenija), Ljiljana Raičević (Crna Gora), Svetlana Janeva (Makedonija) i Bobana Macanović ispred Autonomnog ženskog centra.

Specijalni izvestilac Saveta Evrope o nasilju prema ženama, gospodin Žoze Mendeš Bota je govorio o doprinosu koji su ženske nevladine organizacije dale tokom izrade Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 31. okrobra 2013.

Poseban panel bio je posvećen ženama koje su silovane tokom ratnih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije, gde su učesnice/i konferencije imali/e priliku da čuju osporavanje činjenice o ovom zločinu nad ženama i načinima na koje su aktivistkinje iz regione zajedno pružale podršku žrtvama (panelistkinje Nela Pamuković, Lepa Mlađenović, Marijana Senjak i Linda Gusia).

Drugi dan konferencije je bio posvećen načinima na koji države u regionu kao i globalno odgovaraju na problem nasilja nad ženama. Prof. Evan Stark je u svom izlaganju naglasio da nasilje prema ženama predstavlja najrasprostranjeniji oblik nasilja na svetu, kao i da to nije samo pitanje šta muškarci rade ženama, već šta oni zabranjuju ženama da rade za sebe, svoje porodice, svoje okruženje i svoju zajednicu.

Na dva panela diskutovano je o zdravstvenim posledicama nasilja prema ženama i praksama u Srbiji i u SADu (panelisti: dr Ane Flitkraft (Konektikat, SAD) i dr Đorđe Alempijević iz Instituta za sudsku medicinu iz Beograd) kao i o konkretnim koracima koje države čine u cilju iskorenjivanja nasilja nad ženama (panelistkinje prof. Rašida Mandžu, prof. Evan Stark i Tanja Ignjatović).

Foto galerija

 • konferencija-01
 • konferencija-02
 • konferencija-03
 • konferencija-04
 • konferencija-05
 • konferencija-06
 • konferencija-07
 • konferencija-08
 • konferencija-09
 • konferencija-10
 • konferencija-11
 • konferencija-12
 • konferencija-13
 • konferencija-14