Autonomni ženski centar i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima pozivaju Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu da uputi oštru notu Vladi Republike Srbije, Premijeru, Ministru pravde i Ministru policije povodom najnovijeg napada desničarskih ekstremista na mirovne aktiviste/kinje Žena u crnom.

Ovi napadi više nisu samo izolovani incidenti, nego se ponavljaju i sve su brutalniji. Smatramo da su oni direktna posledica nečinjenja srpskih vlasti u oblasti zaštite ljudskih prava i branitelja/ki ljudskih prava. Nečinjenje nosi odgovornost jednako kao i podržavanje kršenja ljudskih prava.

Aktivisti i aktivistkinje nevladine organizacije Žene u crnom i biciklisti koji su iz Beograda krenuli put Srebrenice napadnuti su u Valjevu, kada su se na glavnom gradskom trgu okupili u znak sećanja na žrtve srebreničkog genocida[1]. Policija koja je bila prisutna prilikom mirnog protesta u Valjevu, nije dovoljno adekvatno reagovala da zaštiti aktiviste/tkinje. Tek nakon njihovog povređivanja, policijske snage su aktiviste/tkinje evakuisale sa ulice.

Tražimo od predstavnika Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji da reaguju na najnoviji napad na mirovne aktiviste i time iskažu neslaganje sa nepostupanjem srpskih vlasti kada se prava i bezbednost branitelja i braniteljki ljudskih prava ozbiljno narušavaju.

Autonomni ženski centar i ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima


[1] Desetak biciklista krenulo je u utorak ujutro iz Beograda put Srebrenice, gde su planirali da 11. jula prisustvuju komemoraciji žrtvama genocida. Na ovaj način hteli su da iskažu solidarnost sa žrtvama, ali i da podižu svest u Srbiji o ovom zločinu.