30/9/2014, Skoplje:  Predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na konferenciji „Unapređenje zaštite žrtava i procesuiranja učinilaca rodno-zasnovanog nasilja i nasilja u porodici“, koja je održana 30.9. – 1.10.2014. godine u Skoplju. Konferencija je bila posvećena Konvenciji Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te su glavne teme obuhvatile iskustva zemalja jugoistočne Evrope i Turske u procesima potpisivanja, odnosno ratifikacije ove Konvencije.

Predstavnice partnerskih organizacija iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Makedonije u okviru II panela konferencije govorile su o značajnoj ulozi ženskih nevladinih organizacija u procesu lobiranja za ratifikaciju i punu primenu ove Konvencije.

Konferencija je organizovana u okviru regionalnog projekta „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја”, koji finansira Evropska unija.

Fotografije

  • konferencija_skopje_1
  • konferencija_skopje_2
  • konferencija_skopje_3
  • konferencija_skopje_4