Beograd, 7/11/2014.  Autonomni ženski centar organizovao je 7. novembra 2014. godine u Beogradu međunarodnu konferenciju „Primena Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama – godinu dana od njenog potvrđivanja u Republici Srbiji“. Konferencija je bila posvećena razmatranju aktivnosti na usaglašavanju zakona i propisa Republike Srbije sa standardima Konvencije (poglavlje V – Materijalno pravo i poglavlje VI – Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere). 

Učesnice i učesnike konferencije su svojimuvodnim govorima pozdravili koordinatorka regionalnog projekta u Autonomnom ženskom centru Tanja Ignjatović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Narodnoj skupštini Republike Srbije Meho Omerović, zamenica šefa misije Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Nadia Ćuk i članica Opservatorije za nasilje prema ženama pri Evropskom ženskom lobiju Iliana Balabanova.

U drugom, tematskom delu konferencije organizovana su dva panela. Prvi panel bio je posvećen dosadašnjim i budućim aktivnostima organa/institucija u Srbiji na usaglašavanju zakona i propisa sa standardima Konvencije, u vezi sa dva izabrana poglavlja. Svoje aktivnosti su predstavili Dragan Vulević ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Slavica Radovanović,  članica radne grupe za praćenje i koordinaciju rada policije u slučajevima nasilja u porodici pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, Elvira Kovács, narodna poslanica i članica Delegacije Narodne skupštine RS u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope, Gordana Stevanović, zamenica Zaštitnika građana i Vanja Macanović, advokatica u Autonomnom ženskom centru.

U okviru drugog panela, panelistkinje iz država regiona su govorile o primerima dobrih zakonskih i podzakonskih rešenja u vezi sa članovima iz dva izabrana poglavlja Konvencije, uz kratak osvrt na ono što bi u odnosu na sadržaj ova dva poglavlja bilo nužno promeniti u njihovim državama. Učešće su uzele Barbara Stelmaszek ispred WAVE mreže (Austrija), Špela Veselič iz Društva SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (Slovenija), Nada Golubović ispred Fondacije Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Nataša Dimitrovska izNacionalnogsaveta za rodnu ravnopravnost (Makedonija) i Adriana Bego izCentra za žene žrtve rata – ROSA (Hrvatska).

Fotografije

  • konferencija_01
  • konferencija_02
  • konferencija_03
  • konferencija_04
  • konferencija_05