rEUformator6 2016“Sprovođenje politika za eliminisanje diskriminacije žena i postizanje rodne ravnopravnosti u prethodnom periodu nije bilo funkcionalno i međusobno usklađeno”, piše Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra za novi rEUformator bilten, čija je centralna tema način na koji pristupanje Evropskoj uniji utiče na položaj žena u Srbiji.

U tekstu „Pristupanje Evropskoj uniji – pogled na prava žena“, Ignjatović se fokusirala na „sagledavanje stanja i ključnih problema u vezi sa primenom Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2010-2015. i kreiranje novog strateškog dokumenta za period 2016-2020, uz osvrt na stanje i politiku EU u istoj oblasti“.

U istom biltenu možete pročitati tekstove o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, predloge prioriteta u oblasti borbe protiv korupcije koji su upućeni novoj Vladi, kao i predlogom Evropske komisije za reformu sistema kontrole granica u EU.

Bilten rEUformator izdaje Koalicija prEUgovor koja je nastala sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije EU, sa akcentom na poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost).

Bilten je dostupan za preuzimanje na ovom linku.