step up

Autonomni ženski centar ima čast i zadovoljstvo da pozove mlade ljude koji se zalažu za ljudska prava da učestvuju u nadmetanju za nagradu za najbolji video mladih za podizanje svesti o nasilju prema ženama. Autonomni ženski centar podstiče da se na poziv prijave i da u akciji učestvuju mladi ljudi (starosti 18-25 godina), omladinske organizacije, (filmske) škole i odeljenja fakulteta za medije, kao i sve druge zainteresovane mlade ljude. Glavni cilj raspisivanja konkursa je da se podigne svest o nasilju prema ženama i da se podstaknu žene i devojke koje preživljavaju nasilje da potraže pomoć i podršku.

Kako zajednica može na najbolji način da pruži podršku devojkama koje preživljavaju nasilje, na koji način institucije i organizacije treba da reaguju/osnaže/podrže devojke na putu izlaska iz nasilne veze, šta treba da znamo o nasilju prema ženama, su neka od pitanja na koja bi video trebalo da odgovori. Video snimci bi trebalo da prikažu načine izlaska iz nasilnih odnosa, a minimalan uslov je da se na kraju video snimka pruži kontakt informacija broja SOS telefona ženske organizacije iz Mreže Žene protiv nasilja[1] koje pružaju specijalizovanu uslugu podrške za žrtve nasilja. Brojevi telefona i kontakti organizacija civilnog društva su dostupni na web sajtu Mreže Žene protiv nasilja.

Autonomni ženski centar je ženska organizacija civilnog društva koja se od 1993. godine profesionalno bavi nasiljem prema ženama i nasiljem u porodici. Januara 2016. godine pokrenuli smo projekat „Nulta tolerancija na rodno zasnovano nasilje“ uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama (UNTF) čiji je glavni cilj doprinos povećanju bezbednosti, pre svega mladih devojaka, od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Ovaj cilj nastojimo da postignemo, između ostalog, kroz podizanje nivoa znanja i informisanosti mladih ljudi, izgradnju ili promenu njihovih stavova o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju, kao i kroz motivisanje mladih na aktivizam na ovu temu. Ovim pozivom lansiramo kampanju za podizanje svesti i aktiviranje mladih ljudi u borbi protiv nasilja prema ženama pod jedinstvenim nazivom „Mogu da neću! – ljubav nije nasilje“.

Nagrada za video mladih je deo i evropske Step up! kampanje 2016-2017, koju je 25. maja 2016. godine lansirala evropska mreža Žene protiv nasilja WAVE (Women Against Violence Europe) Network[2]. Ova kampanja ima za cilj da pojača napore u Evropi da se zaustavi nasilje prema ženama, podizanje svesti o ovom problemu i zaštita preživelih kroz aktivnosti koje ciljaju različite aktere i donosioce odluka.

Sadržaj videa

Fokus video sadržaja treba da bude na osnaživanju žena i devojaka koje su preživele nasilje. Sadržaj može da se odnosi na sve oblike nasilja prema ženama i devojkama i treba da bude povezan sa pitanjem pristupa uslugama podrške za žrtve nasilja. Preživele nisu samo žrtve nasilja, one pokazuju svoju snagu, ne samo u preživljavanju, već i  u pronalaženju izlaza iz ciklusa nasilja. Stoga, video snimci mogu direktno da budu u funkciji podizanja svesti o postojećim službama za zaštitu u Srbiji (policija, centri za socijalni rad, tužilaštva, sudovi, nevladine organizacije), obezbeđujući i broj SOS telefona za podršku žrtvama nasilja.[3] Ne postoje tehnička ograničenja u vezi sa videom, tako da učesnici/ce dobijaju mogućnost da budu kreativni koliko žele. Ipak, neka etička pitanja koja se tiču nasilja treba veoma ozbiljno uzeti u obzir i razmisliti o tome šta je poruka i koji su etički aspekti. Na primer treba izbeći prikazivanje eksplicitnih scena nasilja, video ne bi trebalo da diskriminiše ili da na bilo koji način ponovo povređuje žrtve u bilo kom obliku. Posebno ohrabrujemo da se uključe osnažujuće poruke namenjene ženama iz marginalizovanih grupa (Romkinje, žene i devojke sa invaliditetom, one koje žive na selu, starije žene, mlade,  žene drugačije seksualne orijentacije i druge). Takođe, uključivanje znakovnog govora, angažovanje pripadnica različitih grupa žena i devojaka u proces kreiranja videa, predstavljanje različitih žena i devojaka u samom videu, poruke koje uključuju jezike manjina i druge vrste osetljivosti u odnosu na različite društvene grupe, biće posmatrani sa posebnom pažnjom žirija.

Format videa

Video snimci treba da traju najduže tri minuta. Ne postoje tehnička ograničenja (bez zvuka, sa zvukom, animirani, sa glumcima, pozorišni i sl). Video snimak bi trebalo da ima prevod na engelski jezik, pošto će se drugi deo takmičenja za najbolji video mladih na temu nasilja prema ženama održati na evropskom nivou.

Nagrade

Tri najbolja filma na nacionalnom nivou će biti proglašena i nagrađena 10. decembra 2016. godine, a video koji bude osvojio prvo mesto će imati mogućnost da učestvuje u takmičenju na evropskom nivou. Kreatori tri najbolja videa na evropskom nivou će biti pozvani na završnu Step Up! ceremoniju, koja će se održati u Briselu u Belgiji, uz pokrivene troškove putovanja.

Vremenski okvir

  • 25. novembar 2016 Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama i početak kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama” - krajnji rok za podnošenje videa. Video možete poslati Autonomnom ženskom centru elektronskim putem na dobre_prakse@azc.org.rs; preko interneta putem Wetransfera[4] ili narezan na CD-u na adresu: Autonomni ženski centar, Tiršova 5a, 11000 Beograd.
  • 10. decembar 2016 - Međunarodni dan ljudskih prava – proglašenje pobednika za najbolja tri videa u Srbiji i dodela nagrada.
  • 8. mart 2017 – Međunarodni dan žena - dodela nagrada na evropskom nivou (na završnoj ceremoniji Step Up! video nagrade u Briselu).

Autorska prava

U video snimcima se ne mogu koristiti autorska dela (npr. muzika) bez prethodnog odobrenja autora.
Autonomni ženski centar, kao nosilac kampanje na nacionalnom nivou, zadržava pravo korišćenja svih pristiglih snimaka.
Primeri različitih video snimaka su dostupni na sledećim linkovima:

  1. Poziv na učešće u kampanji Potpisujem
  2. Promo video za SOS telefon Autonomnog ženskog centra
  3. Spot Nadja Higl u kampanji Potpisujem
  4. Spot Vlade Australije protiv nasilja prema ženama
  5. Video snimci WAVE mreže

Za više informacija o Nagradi na evropskom nivou posetite www.wave-network.org ili internet prezentaciju WAVE Step Up! kampanje http://www.wave-stepup.org, kao i koncept WAVE Step up Blueprint kampanje.

Za sve dodatne informacije u vezi sa nagradnim konkurskom za najbolji video mladih možete se obratiti Autonomnom ženskom centru putem e-maila dobre_prakse@azc.org.rs.


[1] Mreža „Žene protiv nasilja“ je mreža ženskih organizacija civilnog društva u Srbiji koje pružaju specijalizovane usluge podrške za žene i devojke žrtve nasilja.

[2] WAVE mreža je osnovana 1994. godine i od 2014. godine je formalna mreža ženskih organizacija civilnog društva. Sastoji se od evropskih ženskih nevladinih organizacija koje rade na polju borbe protiv nasilja nad ženama i dece. Danas WAVE Mreža ima 114 članica koje rade na nacionalnom nivou u 46 evropskih zemalja, među kojima je i Autonomni ženski centar.

[3] Brojevi telefona i kontakti organizacija civilnog društva su dostupni na web sajtu Mreže Žene protiv nasilja www.zeneprotivnasilja.net

[4] https://www.wetransfer.com/