zbirka

U organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u Novom Sadu je 5. decembra predstavljena Zbirka primera sa konferencija slučaja za zaštitu od nasilja u porodici, održanih tokom 2015. u pet gradova – Zrenjanin, Pančevo, Sremska Mitrovica, Nova Crnja i Novi Bečej.

Zbirka je nastala na osnovu aktivnosti mentorske podrške profesionalcima u organizovanju konferencija slučaja (intersektorskih i interdisciplinarnih sastanaka) i izradi individualnog plana sprečavanja i zaštite od nasilja u porodici, koja je deo primene Programa za zaštitu žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2015. do 2020. godine. Partner Pokrajinskom sekretarijatu u realizaciji Programa tokom 2015. i 2016. godine bio je Autonomni ženski centar (AŽC).

U 2016. godini Program je realizovan u deset opština: Vršac, Vrbas, Pančevo, Pećinci, Mali Iđoš, Kula, Kovačica, Čoka, Bačka Topola i Bački Petrovac. AŽC je izvodio obuke za profesionalce iz svih relevantnih službi na teme: “Nevidljivi svedoci i dvostruke žrtve - veza između nasilja prema ženama i zlostavljanja dece“, „Procena i upravljanje bezbednosnim rizicima u situaciji nasilja u partnerskim odnosima i u porodici” i ”Prevladavanje profesionalnog stresa“ (samo za zaposlene u centrima za socijalni rad). Pored obuke, realizovano je i 40 mentorskih sastanaka za organizovanje konferencija slučaja i planiranje mera zaštite od nasilja u porodici. Ovaj vid rada je od posebne važnosti jer omogućava direktnu primenu i praćenje primene stečenih znanja, ali i podsticanje saradnje između svih relevantnih aktera, kao i razvoj specifičnih „instrumenata“ za rešavanje složenih i teških situacija nasilja u porodici.

O Zbirci i aktivnostima Pokrajinskog sekretraijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova u oblasti suzbijanja nasilja u porodici govorile su Svetlana Selaković, pomoćnica pokrajinskog sekretara, Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, kao i mentorke i autorke Zbirke, Jeca Nedeljkov i Marija Banauh Brusin, stalne saradnice AŽC. Veliki broj učesnika aktivno je učestvovao u diskusiji, koju je uspešno moderirala Marina Ileš, samostalna stručna saradnica za ravnopravnost polova.