Dunja MijatovićDunja Mijatović (Foto: dijalog.net)Komesarka Saveta Evrope za ljudska prava, Dunja Mijatović, izdala je Izveštaj nakon njene posete Srbiji 13-17. marta 2023. godine sa preporukama koje fokusiraju tranzicionu pravdu, slobodu izražavanja i udruživanja, kao i prava žena i rodnu ravnopravnost. Uz priznanja za jačanje legislative i okvira javnih politika za rodnu ravnopravnost u prethodnom periodu, pozvala je na udvostručene napore u borbi sa upornim rodnim diskriminatornim stereotipima koji doprinose ponavljanju rodno zasnovanog nasilja.

Komesarka je ukazala je na ozbiljnu zabrinutost zbog prisustva svih oblika nasilja protiv žena, urgirajući da vlasti adresiraju tu pojavu donošenjem zakona koji su u potpunosti usaglašeni sa relevantnim standardima, kao i intenziviranje njihove implementacije. Sve ove preporuke Srbija je već dobila u preporukama GREVIO ekspertske grupe i Komiteta stranaka Istanbulske konvencije.

Takođe, Komesarka je pozvala vlasti u Srbiji da preduzmu odlučnu akciju u rešavanju digitalnog nasilja prema ženama i devojčicama. Pohvalila je krucijalni rad organizacija civilnog društva u oblasti prevencije i zaštite od nasilja protiv žena i pozvala nadležne da obezbede stabilno finansiranje ovim organizacijama, kao i da sarađuju i bolje koriste njihove usluge podrške. Takođe, pozvala je vlasti i da obezbede bezbedno i odgovarajuće okruženje za rad civilnih organizacija i branitelja/braniteljki ljudskih prava, i da se suprostavi široko rasprostrenjenoj upotrebi strateških tužbi (SLAPPs) protiv novinara, branitelja/braniteljski ljudskih prava i aktivista.

U svom se izveštaju Komesarka pozivala na informacije dobijene od ženskih organizacija, uključujući Autonomni ženski centar (na prilog poslat januara 2023. Komitetu strana potpisnica Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao i na predlog amandmana na Krivični zakonik u vezi sa izmenama i dopunama krivičnih dela iz oblasti seksualnog nasilja, uključujući predlog za uvođenje novog krivičnog dela – Zloupotreba snimka polne sadržine).

Izveštaj Komesarke za ljudska prava nakon posete Srbiji marta 2023. možete videti OVDE.

Komentari nadležnih organa Republike Srbiuje na Izveštaj Komesarke za ljudska prava možete pogledati OVDE.