vodic kreiranje politika 

Urednica:
Aleksandra Galonja

Autonomni ženski centar, Beograd