Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi SrbijeProf. dr Nevena Petrušić
Prof. dr Slobodanka Konstantinović Vilić

Autonomni ženski centar, Beograd
Ženski istraživački centar, Niš