sreda, jul 18, 2018

satanak edukatorki mdn

Sa ciljem razmatranja ostvarenih rezultata, iskustava na terenu i predloga za unapređivanje daljeg rada 9. septembra je održan sastanak vršnjačkih edukatorki i lokalnih koordinatorki partnerskih organizacija u okviru projekta „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje“.

Na sastanku je istaknuto da je u prvoj polovini godine u okviru projekta unapređeno znanje 181 srednjoškolke i srednjoškolca u vezi sa nasiljem u partnerskim odnosima i izvedeno 16 javnih akcija mladih koje su bile usmerene na povećanje svesti o neprihvatljivosti nasilnog ponašanja, informisanja o vidovima podrške i povećanje bezbednosti u srednjim školama. U istom periodu održano je 3 seminara za nastavnice i nastavnike u 6 srednjih škola na temu nasilja u porodici, a kroz dalji rad sa školskim osobljem prikupljeno je preko 50 predloga za uključivanje teme rodno zasnovanog nasilja u nastavu. Sajt projekta mogudanecu.rs koji je postavljen u julu od tada je imao 5000 poseta. U narednom periodu više pažnje će biti posvećeno realizaciji kampanje „Mogu da neću“ čiji je cilj da osnaži devojke da ne pristaju na nasilne odnose u partnerskim odnosima, a dečake da ne prihvataju nasilne obrasce ponašanja.

Tokom sastanka kao ključne naučene lekcije istaknuta je potreba povećanja vidljivosti lokalnih nevladinih organizacija u zajednici, jačanje uloge škole u mreži institucija koje su nadležne za reagovanje u slučajevima nasilja, kao i kontinuiran rad sa mladima nakon realizacije projektnih aktivnosti.