sreda, maj 22, 2019

II ECDV6-9.9.2017. Porto - Članice Autonomnog ženskog centra, Tanja Ignjatović i Vanja Macanović, učestvovale su na Drugoj evropskoj konferenciji o nasilju u porodici, koja je održana na Fakultetu za psihologiju i edukaciju Univertiteta Porto, u Portugaliji, od 6. do 9. septembra 2017.

Konferencija je imala veliki broj simpozijuma i veliki broj prijavljenih radova na različite teme: nasilje u intimnim partnerskim odnosima, nasilje u porodici nad decom, prema etničkim manjinama, protiv starijih žena, prema LGBTI grupama, femicid, interventni sistem, nasilje u porodici i formalni obrazovni sistem, uloga zdravstvenog sistema, nasilje u porodici i pravosudni sistem, uloga društvenih i feminističkih pokreta u borbi protiv nasilja u porodici, mediji i reprezentacija nasilja u porodici.

Na konferenciji su kao predavačice učestvovale profesorke Mariana Hester, Liz Keli, Marša Skot, koje je domaća stručna javnost imala priliku da upozna, ali i Marselin Naudi, druga potpredsednica GREVIO ekspertske grupe, kao i druge istaknute ekspertkinje u ovoj oblasti.

Predstavnice AŽC su prezentovale rezultate istraživanja sudske prakse o roditeljskom staranju u kontekstu nasilja u intimnom partnerskom odnosu. Pokazalo se da su situacije u ovoj oblasti slične, bez obzira na brojne kulturološke, društvene i ekonomske razlike između država.