utorak, maj 21, 2019

fem defenders

U okviru studijske posete organizaciji Kvinna till Kvinna u Stokholmu, Švedska, od 1. do 6. oktobra, predstavnice Autonomnog ženskog centra, Marina Ileš i Sanja Pavlović, imale su priliku da prodube svoje znanje o online nasilju prema ženama i njegovim posledicama. Opšti zaključak je da online nasilje prema ženama najčešće ima identične posledice po one koje ga prežive, poput posledica koje ostavlja nasilje u stvarnom svetu.

Program je obuhvatio predavanja i interaktivne diskusije u vezi sa online nasiljem prema ženama, ali i feminističke odgovore na ovaj sve prisutniji vid muškog nasilja prema ženama. Učesnice su imale priliku da se upoznaju sa zakonodavstvom Švedske kada je reč o zaštiti žrtava online nasilja, pre svega seksualnog i drugih vidova uznemiravanja i proganjanja, ali i da diskutuju o tome kakvim pretnjama i vidovima nasilja na internetu su izložene aktivistkinje, braniteljke ljudskih prava u Srbiji. Razgovarale su o odnosu tehnologije, seksualnosti i roda i složile se u tezi da je internet otvorio nove prostore i mogućnosti  zloupotrebe od strane nasilnika i fašista. Diskutovale su i o načinima unapređenja online bezbednosti i zaštite od uznemiravanja i govora mržnje, posebno se fokusirajući na internet kao prostor gde dolazi do čestog sužavanja mogućnosti žena, pogotovo feministkinja, da izraze svoje stavove i vrednosti.