min rzbspIako je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja usvojilo većinu primedbi AŽC-a na prvi Javni poziv za udruženja radi pružanja usluge SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja (31.10.2017), i ponovilo Javni poziv (odlukom od 10.11.2017.), na žalost i novoobjavljeni konkurs, takođe, ima elemenata koji nisu u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Autonomni ženski centar je i ovaj put reagovao, napominjući da su novim Javnim pozivom sve formalne obaveze za obezbeđivanje usluge socijalne zaštite (npr. posedovanje licence za pružanje usluge SOS telefona) stavljene kroz konkurs za udruženja građana, umesto kroz javnu nabavku, kako je predviđeno članom 64. Zakona o socijalnoj zaštiti.

Dopis u celosti možete pogledati ovde.