utorak, maj 21, 2019

cuprija tribina

U organizacija Narodne biblioteke „Dušan Matić“ u Ćupriji 29.11.2017. održana je tribina povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. O problemu nasilja nad ženama i primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici govorile su Vesna Mirković i Dragana Milojević iz Centra za socijalni rad u Ćupriji, Milena Milutinović ispred Policijske stanice u Ćupriji i Dijana Malbaša, pravnica iz Autonomnog ženskog centra.

Učesnici i učesnice tribine su pojasnili mere i nadležnosti državnih organa koje propisuje Zakon o sprečavanju nasuilja u porodici, predstavljena je dosadašnja pozitivna praksa u primeni hitnih mera i naglašena potreba za koordinacijom i saradnjom svih organa u planiranju zaštite od nasilja u porodici i razmeni informacija o slučajevima nasilja.