kolarac programU okviru ciklusa tribina „Rodno zasnovano nasilje kao društveni problem“ u ponedeljak, 26. marta, u 18h, u Maloj sali Kolarčeve zadužbine održaće se treća tribina koja nosi naziv „Manifestacije i karakteristike nasilja prema ženama i zakonska zaštita od nasilja u porodici“.

Nasilje prema ženama u partnerskim odnosima i u porodici predstavlja kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije žena. To je ozbiljan delikt koji ima negativan uticaj na prava pojedinca i društvenu zajednicu, koji zahteva snažne i efikasne odgovore državnih organa, organizacija i pojedinaca, koji se bave ovom problematikom. Doživljeno nasilje predstavlja traumatsko iskustvo koje može da ima brojne posledice. Bilo koji oblik nasilja, ili sam strah od nasilja, predstavljaju pretnju po zdravlje žene, njeno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje. Zaštita prava žrtava i stvaranje sistema koji poštuje njihovu privatnost, dostojanstvo i autonomiju predstavljaju osnovne principe dobre prakse nadležnih službi. Razgovor sa ženama koje su izložene nasilju zahteva brigu, strpljenje i osetljivost profesionalaca.

Kako da žene prepoznaju rane znake nasilja u partnerskom odnosu? Koji faktori predstavljaju rizik od teškog nasilja i povređivanja? Koje grupe žena su posebno osetljive na nasilje? Šta su standardi zaštite žena od nasilja u međunarodnim ugovorima koje je Srbija prihvatila? Kakvu preventivnu zaštitu omogućava novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici? Kako se žene nose sa traumatskim iskustvom, koje strategije prevladavanja razvijaju? Kako pružiti podršku i osnažiti žene, sačiniti individualni plan zaštite i podrške žrtvi nasilja?

Sagovornice će biti dr Tanja Ignjatović, MA Marija Anđelković, Vanja Macanović i Biljana Slavković, a moderatorka dr Tamara Džamonja Ignjatović.