četvrtak, jul 02, 2020

„Treba da se fokusiramo na sistem koji održava prostituciju živom. Ko je u tom sistemu? Nisu žene te koje održavaju prostituciju u životu, već oni koji kupuju žene, dakle kupci seksa, makroi i trgovci ljudima“, kaže dr Ingeborg Kraus, psihotraumatološkinja iz Nemačke, u intervjuu koji je vođen tokom njenog gostovanja u Beogradu 2016. godine.

Ingeborg Kraus je dugogodišnja psihotraumatološkinja koja radi sa ženama u prostituciji u Nemačkoj, gde je prostitucija legalizovana 2002. godine. Sa njom smo razgovarale o posledicama legalizacije i efektima ovakvog zakonskog modela na žene u prostituciji i na društvo u celini, kao i o tome šta za nju znači abolicija prostitucije.

Intervju je nastao tokom njenog boravka u Beogradu gde je na tribini „Prostitucija – kontinuum muškog nasilja“ održala govor pod nazivom „Prostitucija je u suprotnosti sa idejom o jednakosti između muškaraca i žena“.