četvrtak, februar 27, 2020

imljpKoje su kazne za počinioce nasilja u porodici, kakav je uticaj nasilja u porodici na decu, kako izgleda podrška koja se ženama pruža na SOS telefonu, bila su samo neka od pitanja 20 srednjoškolki i srednjoškolaca, polaznica i polaznika IV Škole ljudskih prava za mlade koji su posetili Autonomni ženski centar.

Sa njima su predstavnice AŽC-a, Aleksandra Nestorov, Dijana Majbaša i Marina Ileš razgovarale o rodnim ulogama, ključnim preprekama u ostvarivanju rodne ravnopravnosti, vrstama nasilja nad ženama, najrasprostranjenijim predrasudama u vezi sa nasiljem, kao i o uslugama podrške za žene sa iskustvom nasilja. Mladima su predstavljene i preventivne aktivnosti i kampanja “Mogu da neću”, kao i rad Mreže “Žene protiv nasilja”.  Posebno ih je zanimalo koje konkretne informacije žene dobijaju kada pozovu SOS telefon, kako podržati ženu koja je u situaciji nasilja i kakav je ishod sudskih postupaka koji se vode u slučajevima nasilja u porodici.

Školu ljudskih prava za mlade organizuju Inicijativa mladih za ljudska prava i Helsinški odbor za ljudska prava, a program ima za cilj da obrazuje mlade ljude o  poštovanju ljudskih prava.