Nakon saznanja da je Ministarstvo za rad dodelilo uslugu Nacionalnog SOS telefona za žene sa iskustvom nasilja Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine, kao nelicenciranom pružaocu, Autonomni ženski centar je uputio žalbu Odeljenju za inspekcijski nadzor.

Od Odeljenja je zatraženo da, u skladu sa svojim nadležnostima, spreči protivzakonito pružanje ove usluge i štetu koju bi moglo naneti ženama sa iskustvom nasilja.

Istovremeno, Autonomni ženski centar je uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Odboru za akreditaciju u okviru Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, kao i Ministarstvu za rad, tražeći informacije koje se odnose na postupak akreditacije programa obuke i realizovanu obuku.

Oba dopisa nalaze se u prilogu.