četvrtak, oktobar 01, 2020

sarajevo UN

Sarajevo, 4-7.11.2019 – Globalni susret organizacija podržanih od strane Fonda UN za suzbijanje nasilja prema ženama održao se u Sarajevu i okupio je preko 150 predstavnica/-ka organizacija, aktivistkinja/-a,  stručnjakinja/-a u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama i devojčicama koji su razmatrali pozitivne prakse na terenu iz perspektive globalnih napora na iskorenjivanju nasilja prema ženama. Učesnice/-ci su, kao predstavnice/-ci organizacija čije je projekte podržao Fond UN, predstavile iskustva sprovođenja aktivnosti u različitim kontekstima, primenjujući različite strategije u sprečavanju svih oblika nasilja prema ženama i devojčicama. Skupu je prisustvovala i izvršna direktora UN Women, Pumzile Mlambo Nguka.

Tokom skupa razmatrane su teme koje se odnose na aktuelna pitanja u oblasti suzbijanja nasilja prema ženama koja se tiču planiranja programa, primene prikupljenih podataka i informacija, izgradnje delotvornih i efikasnih organizacija i obezbeđivanja održivog finansiranja organizacijama koje su posvećene društvenim promenama i pružanju podrške ženama sa iskustvom nasilja širom sveta.

U okviru panela o organizacionoj efikasnosti, predstavljena su iskustva i aktivnosti Autonomnog ženskog centra u oblasti prevencije nasilja, sa posebnim osvrtom na praksu redovne finansijske revizije kao osnove za unapređivanje administrativnih aspekata rada organizacije i izgradnje finansijske odgovornosti.

Zaključci skupa predstavljaće značajne informacije za pripremu nove strategije rada Fonda UN, kao i susreta povodom 25 godina Pekinške platforme za akciju.