ponedeljak, jul 06, 2020

 brisel ewl novembar

8-11.11.2019. Brisel, Belgija - „Mlade žene treba da budu ravnopravno uključene u rad svih tela Evropskog ženskog lobija i njihov glas mora biti poštovan“, deo je zaključaka sa četvorodnevnog događaja u organizaciji Evropskog ženskog lobija (European Women’s Lobby - EWL) koji je organizovan u Briselu u okviru promišljanja novog Strateškog plana ove evropske mreže za naredni period.

Aktivistkinja Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović, bila je jedna od 30 učesnica skupa na kome se diskutovalo o potrebi međugeneracijskog dijaloga i konkretnim načinima za uključivanje mladih žena u Evropski ženski lobi. Poseban naglasak tokom celog skupa stavljen je na viđenje mladih žena kao nehomogene grupe, te potrebe uključivanja mladih lezbejki, Romkinja, migrantkinja, crnkinja, žena sa invaliditetom i svih koje pripadaju marginalizovanim zajednicama unutar Evrope.

Posebno je diskutovano o potrebi dijaloga između EWL tela i nacionalnih organizacija i članica o važnosti uključivanja mladih žena. Kao neke od mera predložene su kvote za uključivanje žena svih starosnih doba u rad svih tela EWL-a, kao i program mentorstva, a naglašeno je da već naredne godine nekim članicama Upravnog odbora ostiče mandat, te da treba razmišljati o zastupljenosti mladih žena.

Zaključeno je da samo ravnopravnim međugeneracijskim dijalogom možemo ojačavati ženski pokret širom Evrope, što je posebno važno u uslovima jačanja desnice.