ap poglavlje 19Stručni sastanak pod nazivom “Akcioni plan za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje” organizovan je od strane Autonomnog ženskog centra uz podršku švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Cilj ovog sastanka je unapređenje informisanosti predstavnica ženskih organizacija iz mreže “Žene protiv nasilja” o glavnim elementima AP za Poglavlje 19 radi sprovođenja kritičke analize njegovog sadržaja, kao i radi razmatranja mogućnosti uključivanja ženskih organizacija u sprovođenje i praćenje sprovođenja aktivnosti AP za Poglavlje 19 i unapređenje rodne dimenzije budućih zakonskih i strateških izmena.

Sa sadržajem AP za Poglavlje 19 učesnice je upoznao Ivan Sekulović, parvnik, nezavisni ekspert, saradnik Fondacije centra za demokratiju (bivši direktor Vladinog Tima za smanjenje siromaštva i socijalno uključivanje).

Ključni sadržaji o kojima je bilo reči bili su radno pravo i socijalni dijalog; bezbednost i zdravlje na radu; politika zapošljavanja; Evropski socijalni fond; socijalno uključivanja i socijalna zaštita; anti-dikriminacija i jednakost žena i muškaraca u zapošljavanju i socijalnoj zaštiti. Pitanja učesnica, razmena iskustava i dikusija išli su u pravcu jačanja unutrašnjih resursa, ali i povezivanja ženskih organizacija sa organizacijama civilnog sektora koje su specijalizovane za ovu temu, sindikatima – posebno sekcijama žena i mladih, kao i organizacijama u okviru Nacionalnog konventa za Evropsku uniju.

Skrining izveštaj za Poglavlje 19 je dostupan OVDE.

Akcioni plan za Poglavlje 19 dostupan je OVDE.

Izveštaj EK o Srbiji za 2020 dostupan je OVDE.

Analiza AŽC “Socijalna politika u Srbiji – rodna perspektiva” dostupna je OVDE.