un serbiaAutonomni ženski centar se obratio UN agencijama u Srbiji ukazujući na to da njihovo učešće u podršci izrade novog strateškog dokumenta za sprečavanje i suzbijanje nasilja protiv žena u Srbiji ne odgovara ključnim međunarodnim ugovorima, oceni stanja, zaključnim zapažanjima i preporukama koje je dobila Republika Srbija u ovoj oblasti. 

Stim u vezi, AŽC je upozorio da podrška izradi dokumenta koji se fokusira na “četiri oblasti: pravda, postupanje policije, socijalna zaštita i zdravlje” neće dovesti do uspostavljanja sveobuhvatne i koordinisane poilitike i sveobuhvatnog strateškog dokumenta.

Dopis AŽC upućen UN agencijama možete videti OVDE.

Odgovor UN Kancelarije Stalnog koordinatora u Srbiji možete videti OVDE.