pravo na porodicuAutonomni ženski centar se obratio Zaštitniku građana, kao i ministrima zaduženim za brigu o porodici i demografiju i za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi sa izjavama u medijima u kojima se navodi da „u Srbiji nikome dete nije oduzeto zbog siromaštva“, podsećajući na to da su zvanični podaci o radu centara za socijalni rad u Srbiji za 2011. i 2012. godinu sadržavali takve podatke – o čemu je AŽC obavesti i tražio postupanje po službenoj dužnosti tadašnje ministarstvo za socijalnu zaštitu, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao i Republički zavod za socijalnu zaštitu.

Sporni osnov za izdvajanje dece iz porodice i smeštanje u hraniteljske porodice bile su kategorije „dete socio-materijalno ugroženo“ i „roditelj nije u mogućnosti da zaštiti od zlostavljanja drugog roditelja“. Naznačeni državni organi ili nisu reagovali na inicijativu AŽC ili su doneli rešenja da se ne radi o diskriminaciji. Od 2014. godine u izveštajima o radu centara za socijalni rad nestale su obe kategorije – ali AŽC ne smatra da je nestala pojava.

 Zaštitnik građana je od AŽC zatražio svu raspoloživu dokumentaciju iz perioda 2012. i 2013.

Ministarstvo zaduženo za socijalnu zaštitu je obavestilo da je dopis upućen tom ministartsvu prosledilo ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

Ministartsvo za brigu za porodicu i demografiju nije odgovorilo na apel AŽC.

Dopis upućen Zaštitniku građana može se videti OVDE.