U kontekstu aktuelnog Generation Equality Forum-a (GEF) koji okuplja vlade, korporacije i kreatore promena iz celog sveta u cilju predstavljanja politika i najave investicija usmerenih na unapređenje jednakosti, liderstva i prilika za žene i devojke širom sveta, 145 ženskih nevladinih organizacija (do sada) potpisalo je preporuke za unapređenje politika i praksi finansiranja ženskih nevladinih organizacija i pokreta.

Preporuke su otvorene za nove potpise podrške. Ženske organizacije iz Srbije zainteresovane da podrže preporuke mogu poslati potpis podrške na adresu dobre_prakse@azc.org.rs sa naznakom: Podrška stavu organizacija civilnog sektora o donatorskoj podršci feminističkom pokretu.

Dokument o stavu o finansiranju feminističkih pokreta