Autonomni ženski centar je u partnerstvu za Kosovskom ženskom mrežom izradio Protokol za pružanje individualnih konsultacija ženama koje su preživele nasilje putem online platformi.

S obzirom na to da je epidemiološka kriza na globalnom i regionalnom planu dovela do porasta nasilja prema ženama, ali i prepreka u pristupu direktnim uslugama podrške, poslednjih godinu dana sprovodile smo projekat čije su osnovne aktivnosti bile usmerene na to da se omogući pristup uslugama podrške tokom ovih izmenjenih društvenih okolnosti. Svesne činjenice da je korišćenje online aplikacija omogućilo komunikaciju u situacijama kada ona nije mogla biti obavljena uživo, ali i da je postavilo pitanje bezbednosti i zaštite privatnosti kako korisnica, tako i pružateljki usluga, izradile smo standarde za pružanje usluga online putem.

Pri izradi Protokola za pružanje individualnih psihosocijalnih konsultacija putem online aplikacija rukovodile smo se potrebom da se s jedne strane omogući pristupačnost i dostupnost usluge individualnih konsultacija, a sa druge da se usluga pruži na bezbedan način, što podrazumeva i fizičku bezbednost i zaštitu privatnosti i ličnih podataka.

Protokol sadrži osnovne smernice u pružanju usluge online putem i obuhvata informacije o tome koje uređaje koristimo prilikom pružanja usluga, iz kog prostora pružamo uslugu, kako biramo aplikacije putem kojih pružamo uslugu, šta je sve važno da dogovorimo i obezbedimo pre započinjanja, u toku i nakon završetka konsultacija. Protokol, takođe sadrži i informacije u vezi obrade ličnih podataka, komunikacije sa ženama koje su smeštene u ustanovama socijalne zaštite, kao i pregled resursa i materijala iz ove oblasti.

Protokol smo podelile sa pružateljkama usluga iz Srbije i regiona u nadi da će unaprediti i olakšati pružanje usluga ženama koje su preživele nasilje u svim onim situacijama kada nije moguć neposredan kontakt, a postoje okolnosti koje omogućuju da se usluga pruža putem online aplikacija.

Pri razvoju Protokola bila su nam značajna iskustva i znanja ženskih nevladinih organizacija sa Kosova i Srbije koje se bave podrškom ženama koje su preživele nasilje, kao i organizacija koje su stručne u oblasti zaštite ličnih podataka i digitalne bezbednosti. Značajan resurs bile su nam i američke organizacije civilnog društva koje su sa nama podelile svoje iskustva i resurse u oblasti pružanja usluga podrške online putem.

Protokol je izrađen u okviru projekta „Podrška ženama koje su preživele nasilje u Srbiji i na Kosovu tokom oporavka od COVID pandemije“ (Support for Female Survivors of Violence During the Post COVID Recovery in Serbia and Kosovo) koji je Autonomni ženski centar sproveo u partnerstvu za Kosovskom ženskom mrežom uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD i američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Pružaocima direktnih usluga podrške ranjivim kategorijama društva, protokol može biti dostavljen na njihov zahtev, za šta je potrebno da nam se obratite mejlom na: dobre_prakse@azc.org.rs

Protokol za individualne psihosocijalne konsultacije putem online aplikacija 1

Protokol za individualne psihosocijalne konsultacije putem online aplikacija 2