sastanak zenskih organizacija 8 10 2021

Analiza Autonomnog ženskog centra: Politika socijalnog stanovanja - Mogućnosti i ostvarivanje prava za žene koje su preživele nasilje, predstavljena je 8. oktobra u Beogradu, na sastanku kome su prisustvovale članice ženskih udruženja iz Užica, Niša, Kragujevca, Kruševca, Novog Bečeja, Leskovca, Združene akcije Krov nad glavom iz Novog Sada, Stalne konferencije gradova i opština kao i predstavnice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.  

Analiza zagovara dostupnost i unapređenje usluga stanovanja za žene koje su preživele nasilje i njihovu decu, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada, Istambulskom konvencijom i drugim domaćim i međunarodnim pravnim i istraživačkim dokumentima. Prikupljeni primeri dobre prakse među kojima izdvajamo primer grada Beča, Skoplja i drugih gradova iz regiona i Evrope, poslužili su kao osnova za utvrđivanje predloga koji će biti upućeni lokalnim samoupravama u korist unapređenja stambenog statusa žena koje su preživele nasilje i koje se nalaze u teškoj finansijsko - stambenoj situaciji.  

Analiza dostupna na linku.