ff ns 01

Ženska inicijativa iz Novog Sada obezbedila je besplatne higijenske uloške za studentkinje Filozofskog fakulteta u ovom gradu, a sledećeg semestra studentkinje će biti u prilici da koriste FeelFine uloške unutar kojih se nalazi SOS telefon za žene sa iskustvom nasilja Autonomnog ženskog centra.

ff ns 02

Ženska inicijativa je ovu akciju ostvarila uz finansijsku podršku Pokreta gorana Vojvodine, a mi im se zahvaljujemo na pažljivosti da studentkinje, pored besplatnih uložaka, ujedno dobiju i informaciju kome mogu da se obrate ukoliko se nađu u situaciji nasilja.

ff ns 03