azc sAutonomni ženski centar izražava solidarnost sa svim ženama koje su ove godine javno progovorile o iskustvima nasilja koje su preživele. Ova godina će ostati upamćena kao godina početka kraja ućutkivanja žena.

Da je nužna promena svesti ka razumevanju rasprostranjenosti i posledica nasilja prema ženama, na kraju godine su nas podsetile brojne žene koje su na društvenoj mreži Tviter pod #NisamPrijavila ispričale svoje priče. Kroz autentične ispovesti žena pod #NisamPrijavila vidimo da je promena nužna u svakom segmentu društva jer su razlozi za neprijavljivanje nasilja različiti i svaki je jednako bitan.

Neke žene i devojke rekle su da nisu osećale poverenje da ispričaju svoje priče ni roditeljima i užoj porodici, bez obzira na to da li im se desilo kada su bile maloletne ili odrasle žene. Nekima koje su preživele ’samo’ seksualno uznemiravanje ili psihološko nasilje je bilo potrebno vreme da i same razumeju da to jeste nasilje, ali ni tada se nikome nisu obraćale jer su znale da će naići na nerazumevanje i umanjivanje njihove traume. Neke su ćutale iz straha za svoj život znajući da je nasilnik ili sam na poziciji moći ili da ima veze sa onima koji jesu. Sve one nisu prijavile nasilje institucijama jer nisu imale poverenja u njih. Neke koje jesu progovorile nisu naišle na podršku i zaštitu, uključujući i onu od strane policije, centara za socijalni rad, medicinskih ustanova, tužilaštva, sudova koja je zakonom propisana. Mnoge su krivile same sebe jer ih je društvo i okolnosti u kojima žive tako naučilo.

Pozivamo sve one koji rukovode institucijama zaduženim da reaguju u slučajevima nasilja da pročitaju ispovesti žena #NisamPrijavila, kako bi u okviru institucije kojom rukovode unapredili postupanje i kažnjavali odgovorne za nepostupanja. Obaveza i odgovornost svih je da znaju sa čime se žene, devojke i devojčice koje prijavljuju nasilje suočavaju i da im svojim postupcima ne otežavaju kada skupe snagu i hrabrost da nasilje prijave. Pozivamo i pojedince i pojedinke, sve one osobe od poverenja kojima se žene, devojke i devojčice prvi put povere, da veruju iskazima i budu solidarne sa potrebama preživelih.

Žene nisu ćutale, već vekovima bile ućutkivane. Taj zid tišine je probijen. Budimo im podrška.