Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava pripremile su pet kratkih videa koji opisuju probleme sa kojima su suočene žene koje su preživele seksualno nasilje u ratu.

Pozivamo vas da pogledate videe i prosledite ih dalje.