radionica 22 03 2022

Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (KRCT), Autonomni ženski centar (AŽC) i Žene u crnom (ŽUC) organizovali su 22.3.2022. zajedničku radionicu sa ženskim organizacijama civilnog društva iz Kosova i Srbije tokom koje smo govorile o pravima i potrebama žena koje su preživele seksualno nasilje, posebno seksualno nasilje tokom rata.

Cilj radionice je bilo otvaranje zajedničke diskusije o statusu i potrebama preživelih, kao i istraživanje mogućnosti zajedničke saradnje u dosezanju do preživelih i pružanju podrške za njihovu rehabilitaciju i ostvarenje prava, bez obzira na to gde one žive.

U okviru radionice učesnicama su se uvodnim govorima obratile Feride Rushiti ispred KRCT-a i Sanja Pavlović ispred AŽC-a. Kratka izlaganja su imale Staša Zajović iz Žena u crnom, koja je govorila o kontinuumu seksualnog nasilja u ratu i miru, Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo koja je podsetila prisutne na institucionalne barijere na koje u Srbiji nalaze žene koje su preživele ratno seksualno nasilje.

Pred kraj događaja Fatmire Haliti iz KRCT-a je predstavila njihov Dokumentacioni program i bazu podataka o osobama koje su preživele seksualno nasilje tokom rata na Kosovu. Bazi možete pristupiti putem ovog linka.