U okviru društveno odgovornog projekta „Dobra dela stvaraju heroje“ kompanija Daibau.rs pripremila je listu neprofitnih organizacija koje će u narednom periodu promovisati putem svog vebsajta i u okviru magazina Daibau. Cilj projekta je da preduzeća sa kojima Daibau sarađuje upute na neprofitne organizacije i podstaknu donacije ili druge vidove podrške profitnog ka neprofitnom sektoru. Jedna od organizacija na listi je i Autonomni ženski centar.

Projekat ''Dobra dela stvaraju heroje'' se već dve godine uspešno realizuje u Sloveniji, a kako Daibau navodi, „politika kompanije je takva da svojim radom želimo da pomognemo i onima kojima je pomoć najviše potrebna, a zbog uspeha u Sloveniji isti projekat hoćemo da pokrenemo i u Srbiji“.

Veb stranici projekta možete pristupiti putem ovog linka.