U okviru serije razgovora na temu prevencije nasilja prema ženama i devojčicama, Fond Ujedinjenih nacija za sprečavanje nasilja nad ženama organizovao je 11. januara 2022. godine vebinar na temu prevencije nasilja prema ženama i devojčicama kroz pristupe usmerene na tinejdžerke i tinejdžere na kome je govorila i predstavnica Autonomnog ženskog centra, Sanja Pavlović.

U okviru vebinara Shruti Majumdar, ekspertkinja za monitoring i evaluaciju pri Fondu UN-a, predstavila je ključne nalaze i preporuke iz publikacije „Učenje iz prakse“ koja je zasnovana na iskustvu 10 organizacija civilnog društva iz različitih delova sveta koje su u fokus svog rada na prevenciji nasilja prema ženama postavile rad sa tinejdžerkama i tinejdžerima. Jedna od organizacija koja je doprinela publikaciji je i Autonomni ženski centar koji je podelio svoje iskustvo u radu na preventivnom programu „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“.

U toku vebinara, Sanja Pavlović je govorila o važnosti vršnjačkog pristupa i direktne uključenosti mladih devojaka, ne samo u izvođenje, već i u kreiranje programa koji se obraćaju mladima.

Pored nje, iskustvo sa terena je podelila i organizacija Grassroots Soccer iz Južne Afrike koja je predstavila jednostavne savete za korišćenje sporta za edukaciju i inspiraciju mladih devojaka.

Shreyasi Jha, viša savetnica za rodna pitanja pri UNICEF-u, zatvorila je vebinar podsećajući na ključne strategije za prevenciju nasilja prema ženama i devojčicama:

  • Uključivanje muškaraca i dečaka u aktivnosti prevencije nasilja,
  • Promocija ravnopravnih partnerskih odnosa,
  • Postavljanje devojčica i devojaka u centar prilikom osmišljavanja programa,
  • Pružanje snažne institucionalne podrške preventivnim aktivnostima.

Vebinaru je prisustvovalo više od 300 učesnica/učesnika iz civilnog sektora, državnih i međunarodnih institucija, kao i fondacija koje podržavaju civilno društvo, iz celog sveta.