sistemsko obrazovanje odlozeno do daljegObrazovanje o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i pravima nije sistemski rešeno, pokazuje najnovija studija Autonomnog ženskog centra “Sistemsko obrazovanje odloženo do daljeg”, koja analizira koliko Republika Srbija poštuje međunarodne standarde, domaće zakone i politiku u vezi s obrazovanjem dece i mladih o seksualnom i reproduktivnom zdravlju u okvirima formalnog obrazovnog sistema.

Pregled nastavnih planova i programa za osnovne i srednje škole pokazuje da se teško može zaključiti na koji se način tema seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava obrađuje u formalnom obrazovanju, odnosno u kojoj su meri usvojene preporuke predviđene nacionalnim i međunarodnim dokumentima u ovoj oblasti. Uočljiv je nedostatak sadržaja koji se tiču funkcionalnih emotivnih odnosa i partnerstva izvan konteksta planiranja porodice, prevencije rodno zasnovanog nasilja, kao i reproduktivnih prava i sloboda.

Mladi u seksualne odnose stupaju fizički i psihički nespremni, te usled neznanja najveći broj njih ne koristi sredstva za kontracepciju, zbog čega prednjače među vršnjacima iz Evrope po broju obolelih od polno prenosivih bolesti i namernim prekidima trudnoće. Mladi ne mogu da računaju na savetovanje u domovima zdravlja, jer su takvi programi retki, a kao izvore informacija navode internet, roditelje i vršnjake. Ipak, istraživanja pokazuju da mladi i njihovi roditelji smatraju da je neophodno sprovoditi edukaciiju od najranijeg uzrasta i to u redovnom obrazovnom sistemu.

Imajući u vidu značajnu ulogu obrazovnih institucija u promovisanju prihvatljivih vrednosti i ponašanja, a sa druge strane ugroženost zdravlja i prava mladih, zabrinjava nedostatak političke volje da se sprovedu zakoni i politike u oblasti obrazovanja o reproduktivnom i seksualnom zdravlju i pravima.

Analizu možete pročitati OVDE.