Beograd, 18.4.2022. – Autonomni ženski centar obaveštava javnost da je, povodom sve češćih medijskih nastupa Mihaila Maksimovića, uputio otvoreno pismo Republičkom javnom tužilaštvu da ispita postojanje osnova sumnje za pokretanje postupaka po članu 184. Krivičnog zakonika Republike Srbije Posredovanje u vršenju prostitucije protiv medija koji reklamiraju prostituciju, a s obzirom na to da je prema pomenutom članu Krivičnog zakonika zabranjeno i propagiranje ili reklamiranje prostitucije putem sredstava javnog informisanja[1].

Podsećamo da je Mihailo Maksimović pravosnažnom presudom osuđen za posredovanje u vršenju prostitucije, a protiv njega je trenutno u toku i postupak za ovo krivično delo, kao i za krivično delo Trgovina ljudima. Ove činjenice ne sprečavaju brojne medije da ga pozivaju kao relevantnog sagovornika na temu prostitucije, kao i da promovišu njegovu knjigu nastalu na osnovu iskustava vršenja krivičnog dela za koje je osuđen.

Istovremeno, apelujemo na medije da o problemu prostitucije, kao jednog od najtežih oblika muškog nasilja prema ženama, izveštavaju poštujući Zakon o javnom informisanju i medijima, Kodeks novinara Srbije i Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga, koji naglašavaju poštovanje dostojanstva ličnosti, a posebno žrtava nasilja, uključujući seksualno nasilje i seksualnu eksploataciju. Poštovanje dostojanstva ličnosti, između ostalog, podrazumeva i da je nedopustivo u javnost iznositi imena žena za koje još uvek nije utvrđeno da li su žrtve krivičnog dela Trgovina ljudima radi seksualne eksploatacije, kao i njihove ’kataloge’, uz spekulisanje o cenama tzv. seksualnih usluga.

Imajući u vidu da Zakon o javnom redu i miru predviđa prekršajnu odgovornost ne samo osoba koje su u prostituciji, već i korisnika usluga prostitucije, smatramo da je postupanje medija koji iznose samo imena žena u prostituciji, dok se imena korisnika štite, licemerno, jer se, kao i uvek, osuđuju žene koje su u prostituciji, ali ne i muškarci koji su korisnici iste[2].

Stoga apelujemo na sve medije da se o prostituciji izveštava kroz prizmu muškog nasilja prema ženama, a ne kroz prizmu ’elitnog posla’. Žene koje su uspele da izađu iz prostitucije govore o tome da ne postoji ništa elitno u organizovanoj mreži makroa i klijenata čijim zahtevima i potrebama su morale da se povinuju.

 

[1] Otvoreno pismo dostupno na sledećem linku: https://womenngo.org.rs/vesti/1857-otvoreno-pismo-republickom-javnom-tuzilastvu

[2] Prema podacima istraživanja Autonomnog ženskog centra o osuđujućim presudama koje su 2016. i 2017. godine donetih po članu 16. Zakona o javnom redu i miru, odavanje prostituciji kažnjavano je 5 puta više u odnosu na korišćenje usluga prostitucije. Više informacija dostupno na: https://womenngo.org.rs/publikacije/publikacije-o-nasilju/1506-prostitucija-analiza-sudskih-presuda-prema-zakonu-o-javnom-redu-i-miru