Autonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta ''Institucionalizacija kvalitetnih usluga za rehabilitaciju i integraciju za žene koje su preživele nasilje” koji finansira Austrijska agencija za razvoj sredstvima Austrijske razvojne saradnje.

Partnerske organizacije su: Mreža za osnaživanje žena Albanije (Albanian Women’s Empowerment Network, Albania), Centar rodna alijansa za razvoj (Gender Alliance for Development Centre, Albania), Fondacija udružene žene Banja Luka (Foundation United Women Banja Luka, Bosnia and Herzegovina), Mreže Žena Kosova (Kosovo Women’s Network, Kosovo), Mreža protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (National Network against Violence against Women and Domestic Violence, North Macedonia) i Centar za ženska prava (Centre for Women’s Rights, Montenegro).

Pozivamo zainteresovane ekspertkinje i eksperte u oblasti monitoringa i evaluacije da pošalju ponude do 18. jula 2022. godine, do 17h, na imejl adrese: dobre_prakse@azc.org.rs i u cc aleksandra@azc.org.rs, pod naslovom: Ponuda za evaluaciju. Konačna odluka o izboru ekspertkinje/eksperta za eksternu evaluaciju biće doneta najkasnije 15 dana nakon završenog roka za prijave.

Opis projekta, ciljeve evaluacije, očekivane rezultate, obim posla i informacije u vezi sa rokovima možete pronaći u dokumentu: Terms of Reference for External Evaluation.