Zaštitnik građana, Autonomni ženski centar i Forum sudija Srbije su dana 11. jula 2022. godine u Nišu predstavili Poseban izveštaj Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

U pitanju je četvrti po redu Poseban izveštaj Zaštitnika građana, u čijoj izradi je učestvovao Autonomni ženski centar, a drugi po redu Izveštaj koji se bavi primenom Zakona o sprečavanju nasilja u porodici putem analize rada grupa za koordinaciju i saradnju. Izveštaj ima za cilj da ukaže na primere dobre prakse u radu grupa za koordinaciju i saradnju, i daje preporuke za unapređenje rada u pogledu postupanja kojima se različito tumače i primenjuju odredbe Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Poseban izveštaj Zaštitnika građana o radu grupa za koordinaciju i saradnju na području Višeg javnog tužilaštva u Nišu dostupan je na ovom linku.

Izveštaj je izrađen u okviru projekta „Efikasne politike i usaglašena praksa u pružanju podrške i pomoći žrtvama nasilja u porodici“, podržanog od strane Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Holandije.

Video snimak predstavljanja Posebnog izveštaja dostupan je na YouTube nalogu Autonomnog ženskog centra.