azcAutonomni ženski centar moli sve medije koji danima izveštavaju  o policijskoj službenici koja je osumnjičena za odavanje prostituciji, da istraže da li su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova na isti način prikupljali dokaze i protiv mogućih korisnika usluga prostitucije, uključujući i policijske službenike, te da li su i protiv njih pokrenuli disciplinske i prekršajne postupke.

Podsećamo da je u skladu sa članom 16 Zakona o javnom redu i miru, korišćenje usluga prostitucije takođe kažnjivo prekršajno delo. Međutim, analiza koju je sproveo Autonomni ženski centar pokazuje da je u periodu od 2016. do 2020. godine Odeljenje za javni red i mir u okviru Policijske uprave za Grad Beograd (sa izuzetkom Policijske stanice u Lazarevcu), podnosilo prekršajne prijave za korišćenje usluga prostitucije tek u svakom desetom slučaju, za razliku od drugih PU kod kojih je broj prekršajnih prijava za odavanje i za korišćenje usluga prostitucije uglavnom izjedančen.

Autonomni ženski centar smatra da se ovakvim selektivnim postupanjem PU za Grad Beograd krši zakon u korist korisnika usluga prostitucije koji ne trpe posledice svog protivpravnog ponašanja.

Analiza Autonomnog ženskog centra pod nazivom „’Molim sud...’: Monitoring petogodišnje primene Zakona o javnom redu i miru za član 16 – Prostitucija (2016-2020)“ biće od sutra dostupna javnosti.