kovin

U okviru obeležavanja 16 dana aktivizma protiv muškog nasilja prema ženama Autonomni ženski centar je realizovao radionicu sa pacijentkinjama Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Kovinu. Učesnice su bile vrlo aktivne u razgovoru o vlastitim isksutvima nasilja, kao i o strategijama koje su koristile da bi se nosile sa tim problemom.

Tanja Ignjatović, psihologinja iz AŽC, razgovarala je sa ženama o njihovim iskustvima nasilja, zdravstvenim posledicama takvog iskustva i načinima prevladavanja, nastojeći da učesnicama pruži i konkretne informacije o mogućim oblicima zažtite.

U Specijalnoj bolnici „Kovin“ formiran je stručni Tim za prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, koga čine lekari/-ke, socijalni/-e radnici/-e, psiholozi/-ginje i medicinske sestre/tehničari, a u okviru bolnice radi i Savetovalište za podršku žrtvama nasilja.

Zbog dobrog prijema teme i radionice od strane učesnica, dogovoreni su susreti i u narednom periodu.